जय अम्बे गौरी Jai Ambe Gauri Lyrics | Jai Ambe Mata Aarti Lyrics in Hindi

Ambe Mata Aarti Lyrics in Hindi जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी तुमको निशिदिन ध्यावत, तुमको निशिदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ॐ जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी तुमको निशिदिन ध्यावत, तुमको निशिदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ॐ जय अम्बे गौरी माँग सिन्दूर विराजत, टीको जगमग तो उज्जवल से दो‌ … Continue reading जय अम्बे गौरी Jai Ambe Gauri Lyrics | Jai Ambe Mata Aarti Lyrics in Hindi